Cookie Policy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”,  informuje, administratorem danych osobowych jest spółka „Don Caruso Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84).

Administrator danych może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres email, nr telefonu.

Dane osobowe będą pozyskane i przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji zapytań kierowanych w zakresie zagadnień i usług oferowanych na stronie doncaruso.com za pomocą dedykowanych formularzy

Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

Osoba podająca dane ma  prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych może udostępniać dane podane dane osobowe powiązanym biznesowo spółkom w celach związanych w realizacją zadanego zapytania.

Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zapytania będą przetwarzane do odwołania zgody osoby podającej dane.