Przedstawiciele handlowi i dystrybutorzy

Wszędzie poszukujemy przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o wypełnienie poniższych pól. Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej. Dziękujemy

Załącznik (max 2Mb)

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych przez administratora danych osobowych spółkę „Don Caruso Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84, w dotyczących nawiązania współpracy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wyrażam zgodę na prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), w szczególności na posługiwanie się w kontakcie środkami komunikacji elektronicznej w tym przy składaniu oświadczeń, przy użyciu podanego przez Kupującego adresu e-mail z którego korzysta, również podczas ewentualnego procesu reklamacyjnego.